ثبت دامنه

ثبت دامنه

نوع دامنه قیمت
ir 10,000
tv 150,000
eu 50,000
info 50,000
cc 100,000
name 50,000
us 50,000
co 150,000
asia 60,000
mobi 100,000
me 100,000
tel 100,000
org 50,000
ca 70,000
com 50,000
net 50,000
biz 50,000
bz 200,000
ws 200,000
* قیمت‌ها به تومان می‌باشد